back to top

Banjsko lečenje reumatskih obolenja

Banjsko lečenje reumatskih obolenja u našem narodu zastupljeno je više decenija jer se u više navrata pokazalo efektivnijim od nekih skupih lekova.

Reumatična obolenja se leče u banjama već više od dve hiljade godina. I pored postojanja mnogih modernih i skupih lekova, često je lečenje njima nedovoljno i ne donosi rezultate ako se ne koristi balneoterapija.

Reumatična obolenja se leče u banjama već više od dve hiljade godina. I pored postojanja mnogih modernih i skupih lekova, često je lečenje njima nedovoljno i ne donosi rezultate ako se ne koristi balneoterapija.

Reumatizam je jako opasno i nepredvidivo obolenje, koje ako zapostavimo može da nam stvori velike problem u svakodnevnom funkcionisanju, te ga nikako ne smijemo zanemarivati.

Reumatizam se na pojedinim mestima samo ispoljava (zglob, kost, mišić, živac), a to je u stvari opšte obolenje. Bolest često napreduje, pa čak dovodi i do raznih fizičkih deformacija, promena stanja organizma i krvi. Na samom početku lečenja, potrebno je proučiti sam uzrok nastanka takvih posledica, te je uzroke potrebno odmah prve otklanjati.

Pri potapanju tela u vodu osetimo lakoću (pogotovo ako je voda gušća – morska), a pokreti pod vodom postaju lakši. Upravo to je i suština fizikalnog lečenja pod vodom delova tela koji su nam bolni, oslabljeni i nemoćni, pa se na taj način omogućava njihovo olakšano i bezbolno tretiranje.

Banjsko lečenje reumatskih obolenja
Banjsko lečenje reumatskih obolenja u našem narodu zastupljeno je više decenija jer se u više navrata pokazalo efektivnijim od nekih skupih lekova.

Pokretanje se može vršiti aktivno – samostalno i voljno ili pasivno uz pomoć druge osobe. Kako voda vrši pritisak na grudi i trbuh, tako se potiskuej krv iz žila ka srcu.

Što je boravak u vodi duži, a voda toplija, srce se više opterećuje, te je stoga potrebno tome posvetiti posebnu pažnju. Toplota vode, koja pomaže u lečenju reumatizma, može biti prirodna ili se dobiti veštačkim zagrevanjem.

Koža postaje propustljivija za lekovita sredstva koja se nalaze u vodi i preko nje oni sežu u krv i tako dolazi do obolelih delova.

Lekoviti sastojci mineralnih voda

Lekoviti sastojci mineralnih voda su sumpor, arsenska kiselina, radijum, jod, brom, hlor, soda bikarbona, teški metali, ugljendioksid itd. Takođe, telo kroz kožu i preko bubrega oslobađa neke druge sastojke suprotne hemijske prirode, a sve to doprinosi lečenju reume.

Nemojte se brinuti ako pri kraju prve ili druge nedelje ne osetite poboljšanje, nego čak pogoršanje stanja.

Taj period se naziva “banjska kriza” i česta je pojava pred vidljive rezultate. Tada trebate još jače da nastavite sa tretmanima, te da se osim fizički, i psihički ojačate i uspostavite unutrašnju ravnotežu, kako bi se došlo do ozdravljenja. Reumatična obolenja se mogu lečiti u zimskom i u letnjem periodu podjednako i obično treba da traje oko četiri nedelje.

Banjsko lečenje reumatskih obolenja
Banjsko lečenje reumatskih obolenja

Banjsko lečenje 

Banjsko lečenje deluje pozitivno na opšte stanje organizma, ne samo na bolna mesta.

Njega čine tri kompleksa terapijskih procedura: balneološki, balneofizikalni i balneofizikomedikamentozni. Balneološki kompleks čine prirodni faktori: mineralne vode, gasovi, peloidi, klima, promena sredine, dijeta (redukciona), psihofizički odmor.

Balneofizikalni kompleks uz prirodne faktore uključuje i vežbe fizikalne medicine. Balneofizikomedikamentozni kompleks navedenim prethodnim procesima dodaje i medikamente.

Banjsko lečenje reumatskih obolenja
Banjsko lečenje reumatskih obolenja

Banje za lečenje reumatskih oboljenja su mnoge. Izdvojićemo neke od njih: Banja Kanjiža, Banja Junaković, Palić, Vrdnik, Palanački Kiseljak, Selters banja, Ribarska, Vrnjačka, Bogutovačka, Mataruška banja, Jošanička, Gornja Trepča, Banja Vrnjci i mnoge druge.

Prema istraživanjima, tri četvrtine Srba boluje od nekog vida reumatskog obolenja, te tako ovu bolest stavlja na prvo mesto. Prema tome, i posete banjama treba da nam budu privilegija.

Preporuka za još članaka: