back to top

Tag: joga

Joga pomaže u trudnoći

Da li ste znali kako joga pomaže u trudnoći? Mnoge buduće mame žele da ostanu u formi i tokom trudnoće, ali zbog svih promena...

Tehnike relaksacije

Neke tehnike relaksacije potiču od kulture i tradicije istoka, a druge su nastale u okviru zapadne civilizacije. Vreme nastanka istočnih tehnika relaksacije teško je precizno odrediti, ali...