back to top

Tag: masaža

Tehnike relaksacije

Neke tehnike relaksacije potiču od kulture i tradicije istoka, a druge su nastale u okviru zapadne civilizacije. Vreme nastanka istočnih tehnika relaksacije teško je precizno odrediti, ali...