back to top

Uticaj boja na rad mozga

Boja je deo širokog elektromagnetskog spektra koji uključuje i mikrotalase i svetlost. Obavljena su mnoga istraživanja o uticaju boja na čoveka, a među prvima koji su istakli važnost boja bio je psiholog Maks Lušer koji je sredinom 20. veka osmislio test bojama za ispitivanje ličnosti.

boje po feng shui ju 1364468313 367 Uticaj boja na rad mozga

 

Zamislite da treba ceo dan da provedete u jednoj prostoriji. Zamislite da je ta prostorija u bojama, nameštaj je nežno žut i narandžast, na podu je plavi tepih, a u uglu je velika zelena biljka. A sada zamislite prostoriju u kojoj je sve crno, sivo i belo. U kojoj biste radije proveli dan? Ako ste poput većine,onda u onoj u bojama. Čak i ljudi koji ne mogu da razlikuju boje osetiće njihov učinak jer izgleda da mozak ne doživljava boje samo vidom već i drugim centrima, naročito kožom našim najvećim fotoreceptorom.

Pre izvesnog vremena avio kompanije otkrile su da unutrašnjost aviona obojena u plavo povećava teskobu kod putnika koji se boje letenja, pa su promenili boje da bi se putnici osećali sigurnije. Bolnice su tradicionalno imale belu unutrašnjost, ali su poslednjih godina i one uveliko počele da eksperimentišu sa uticajem boja na pacijente. Crvena boja može delovati podsticajno i pokrenuti mozak, ali preterano izlaganje crvenoj boji može izazvati promene u pulsu, a može izazvati i agresivnost. Plava i zelena uglavnom deluju smirujuće i podstiču razvoj novih ideja. Žuta privlači oko i u manjim količinama deluje stimulativno, ali preterano izlaganje žutoj boji može stvoriti nervozu.

Vrlo često boje na ljudsku psihu deluju i putem asocijacija. Tada uticaj postaje individualan, zavisno od iskustva pojedinca i asocijacijama vezanim za određene boje. Ispitujući uticaj boja na mentalne sposobnosti, u Nemačkoj su jednu grupu dece pustili da se igraju u jarko obojenim sobama, a drugu u sobama okrečenim u belo, crno i braon. Otkrili su da su deca koja su se igrala u obojenim sobama odmah pokazala porast koeficijenta inteligencije, dok je kod dece smeštene u neobojenim sobama zabeležen pad. Ispitivanja pamćenja reči i boja pokazala su da ljudi mnogo bolje pamte boje nego reči.