back to top

Smeh i muvanje

smeh muvanje Smeh i muvanjeNovo istraživanje je potvrdilo ono što ste i vi znali! Humor je mnogo važan kod potrage za partnerom!

Duhovite osobe se doživljavaju kao pametne i kreativne. A to je posebno izraženo kod ljudi koji traže nežne osobe. Oni će duhovite osobe doživeti kao tople i emotivne.

Ali to nije sve!

Žene mnogo više obraćaju pažnju na duhovitost. Kada muškarac može da ih nasmeje to će mu u velikoj meri povećati šanse kod nje. Naučnici tvrde da je to jedan od ženskih načina da testira kompatibilnost i posvećenost potencijalnog partnera.

Po evolutivnoj psihologiji žene traže partnera koji može da se brine o njoj i potomstvu. Ako uz to ima vremena da bude duhovit to je signal dominantnih osobina. Humor se na taj način povezuje sa visokim sposobnostima jer nije deo veština potrebnih za preživljavanje. Muškarac koji je uspešan i duhovit je tako pun pogodan za žene, tvrde psiholozi.

Sa druge strane, ženama nije potreban smisao za humor kako bi privukle poželjnog partnera. Za njih je važno da su brižne prema deci i odane partneru.

Izvor: Domino Magazin